Επεξεργασία Νερού

Οικιακή και Επαγγελματική Χρήση

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

επεξεργασία νερού - loovin S&C

Πόσιμο νερό

Το πολύτιμο αγαθό του νερού πολλές φορές φτάνει στη βρύση μας επιβαρυμένο από ουσίες που το καθιστούν μη-πόσιμο ή με άλατα και άλλα στοιχεία που το κάνουν επιβλαβές για το δίκτυο παροχής και την υγεία του χρήστη.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού.

Από ένα απλό φίλτρο που συνδέεται στην παροχή σας μέχρι εξειδικευμένα φίλτρα κεντρικής παροχής, συστήματα αντίστροφης όσμωσης, αποσκληρυντές νερού και προϊόντα απολύμανσης πόσιμου νερού.

Βιομηχανικά δίκτυα

Οι πολλαπλές χρήσεις του νερού στη βιομηχανία απαιτούν συνεχή έλεγχο της ποιότητάς του, καθώς αυτή επηρεάζει με διαφορετικούς τρόπους την ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών, αλλά και του δικτύου που έχετε εγκαταστήσει.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση επαγγελματικών συστημάτων επεξεργασίας νερού, παρέχοντας φίλτρα παντός είδους ακόμα και εξειδικευμένων, συστήματα αντίστροφης όσμωσης, αποσκληρυντές νερού και προϊόντα απολύμανσης.

Επίσης αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του νερού σε εβδομαδιαία ή ακόμα και καθημερινή βάση ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανικής εγκατάστασης.

καθοδική προστασία - Loovin S&C
επεξεργασία νερού - loovin S&C

Ξενοδοχειακά δίκτυα

Οι πολλαπλές χρήσεις του νερού στα ξενοδοχεία απαιτούν συνεχή έλεγχο της ποιότητάς του, καθώς αυτή επηρεάζει με διαφορετικούς τρόπους την ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών, αλλά και του δικτύου που έχετε εγκαταστήσει.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση επαγγελματικών συστημάτων επεξεργασίας νερού, παρέχοντας φίλτρα παντός είδους ακόμα και εξειδικευμένων, συστήματα αντίστροφης όσμωσης, αποσκληρυντές νερού και προϊόντα απολύμανσης.

Εγκαθιστούμε συστήματα καταπολέμησης της λεγεωνέλας και αναλαμβάνουμε τη δειγματοληψία που απαιτεί η νομοθεσία για το συνεχή έλεγχο του νερού.

Για περισσότερες πληροφορίες

Καλέστε μας στο 211 1112756