Καθοδική Προστασία

καθοδική προστασία - loovin S&C

Απαλλαγή από διαρροές και διαβρώσεις

Η διάβρωση είναι μια φυσική διαδικασία που μπορεί να καταστρέψει τις μεταλλικές δομές και να προκαλέσει δαπανηρές ζημιές στην εγκατάστασή σας.

Όλες οι μεταλλικές δομές υπόκεινται σε διάβρωση, δηλαδή την καταστροφή του μετάλλου από χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση.

Η διάβρωση αυτή οφείλεται σε χημικές αντιδράσεις που προκαλούνται όταν η μεταλλική επιφάνεια του σωλήνα έλθει σε επαφή με οξέα ή αλκάλια όπως τα απόβλητα της αποχέτευσης, ενώ συνηθέστερη είναι η ηλεκτροχημική διάβρωση που οφείλεται στο φυσικό ηλεκτρικό ρεύμα, που παρουσιάζεται όταν μια μεταλλική επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με έναν ηλεκτρολύτη, όπως είναι το νερό ή το έδαφος.

Η καθοδική προστασία χρησιμοποιείται για την αναστολή της διάβρωσης σε ενεργές μεταλλικές επιφάνειες.

Η καθοδική προστασία χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για την προστασία των αγωγών, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης υπέργειων και υπόγειων, των πλοίων, των πλατφόρμων παραγωγής ανοικτής θάλασσας, των ράβδων οπλισμού σε δομές από σκυρόδεμα και των πεσσών και πολλά άλλα.

Τύποι καθοδικής προστασίας

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι καθοδικής προστασίας: Θυσιαζόμενης ανόδου και επιβαλλόμενης τάσης (ICCP).

Θυσιαζόμενη άνοδος

Η γαλβανική προστασία συνίσταται στην εφαρμογή θυσιαζόμενης ανόδου.

Η θυσιαζόμενη άνοδος διαβρώνεται στη θέση του υπό προστασία δικτύου.

Αυτά τα συστήματα έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, καθώς η θυσιαζόμενη άνοδος που προστατεύει το υποκείμενο μέταλλο θα συνεχίσει να αποικοδομείται με την πάροδο του χρόνου μέχρις ότου δεν θα είναι πλέον ικανή να παρέχει προστασία.

ICCP

Τα συστήματα καθοδικής προστασίας με επιβαλλόμενη τάση αποτελούνται από ανόδους που συνδέονται με μια πηγή ισχύος που παρέχει μια αέναη πηγή ηλεκτρικής ροής.

Η μέθοδος θυσίας ανόδου προστασίας χρησιμοποιεί ένα μέταλλο πιο ενεργό από το βασικό μέταλλο για να “θυσιάσει” τα ιόντα.

Αυτά τα ανόδια (συνήθως κράματα όπως μαγνήσιο, αλουμίνιο ή ψευδάργυρο) έχουν ισχυρότερο ηλεκτροχημικό δυναμικό.

Αυτή η μέθοδος προσφέρει πολύ μεγαλύτερη προστασία από μια θυσιαζόμενη άνοδο, καθώς η άνοδος παρέχεται από μια απεριόριστη πηγή ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Καλέστε μας στο 211 1112756